Πόσοι θα εισαχθούν στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων της κυβέρνησης για το έτος 2024, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025:

- 50 σπουδαστές στη Σχολή Αξιωματικών
240 σπουδαστές στη Σχολή Πυροσβεστών.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ο αριθμός των εισαχθέντων ήταν εκατόν εβδομήντα (170) σπουδαστές και ο αριθμός των εισαχθέντων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ήταν είκοσι πέντε (25) σπουδαστές.

H επιστημονική ομάδα της LABORA βοηθάει μαθητές, φοιτητές και ενήλικες να βρουν αυτό που τους ταιριάζει, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού. Για να βρεις τα διαθέσιμα προγράμματα μας, πάτησε εδώ.