Εκτύπωση
Πλήρης Οδηγός για την Α' Λυκείου (2021-2022) - Εφαρμογή "Πανελλήνιες"
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πλήρης Οδηγός για την Α' Λυκείου (2021-2022)

Νέο Λύκειο - Α' τάξη

Περιλαμβάνει αποκλειστικά μαθήματα γενικής παιδείας, 35 συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως. Δείτε παρακάτω τα μαθήματα:

Διαφανεια1 a likeiou

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διενεργούνται σε όλα τα μαθήματα 2 υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, 1 το πρώτο και 1 το δεύτερο εξάμηνο, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο όποιο δεν διενεργείται γραπτή δοκιμασία.

Στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας οι μαθητές εκπονούν επιπλέον και ερευνητική εργασία στο β ́ τετράμηνο, η βαθμολογία της όποιας αποτελεί το 50% του βαθμού αυτού του τετραμήνου.

Στο μάθημα των Εφαρμογών Πληροφορικής διενεργείται 1 ωριαία γραπτή δοκιμασία στο πρώτο τετράμηνο, ενώ στο δεύτερο τετράμηνο οι μαθητές εκπονούν 1 ερευνητική εργασία, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού του τετραμήνου αυτού.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς στα μαθήματα της Ομάδας Α’, που περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Διαφανεια2 a likeiou

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό 50% με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας και κατά 50% από τον διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος. Η ισχύς της Τράπεζας Θεμάτων έχει αρχίσει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον 10, ο όποιος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετησίας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων.

Οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο., παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από 10.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ οι εξετάσεις είναι γραπτές και ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β ́ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διενεργούνται από τριμελή επιτροπή (τον Διευθυντή του σχολειού και δύο καθηγητές της ιδίας ειδικότητας).

Οι μαθητές που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.