Συμπλήρωσε το σωστά...

Είστε εδώ:Αρχική»Nέα Πανελληνίων»Γενικό Λύκειο»Πλήρης Οδηγός για τη Γ' Λυκείου (2021-2022)

Πλήρης Οδηγός για τη Γ' Λυκείου (2021-2022)

Νέο Λύκειο – Γ’ Λυκείου

Περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού, 32 συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως. Δείτε παρακάτω τα μαθήματα Γενικής Παιδείας:

Διαφανεια1 g likeiou

Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε 3 Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, ως εξής:

Διαφανεια2 g likeiou

Οι μαθητές της Γ ́ Τάξης με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα από την ήμερα έναρξης των μαθημάτων επιβεβαιώνουν οριστικά τη Δήλωση Ομάδας Προσανατολισμού. Κάθε μαθητής επιλεγεί υποχρεωτικά 1 Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και 1 Επιστημονικό Πεδίο.

Ειδικά οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, επιλέγουν και παρακολουθούν υποχρεωτικά είτε το μάθημα των Μαθηματικών είτε το μάθημα της Βιολογίας.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διενεργούνται σε όλα τα μαθήματα 2 υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, 1 το πρώτο και 1 το δεύτερο εξάμηνο, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο όποιο δεν διενεργείται γραπτή δοκιμασία.

Οι μαθητές στο τέλος της σχολικής χρόνια εξετάζονται γραπτώς στα μαθήματα της Ομάδας Α’, που περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού όπως φαίνεται παρακάτω:

Διαφανεια3 g likeiou

Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ τάξης, τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό 50% με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας και κατά 50% από τον διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος. Η ισχύς της Τράπεζας Θεμάτων θα αρχίσει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Για την απόλυση των μαθητών απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον 10, ο όποιος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετησίας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων.

Οι μαθητές της Γ ́ τάξης που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο., παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιούνιου σε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα 10.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ οι εξετάσεις είναι γραπτές και ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β ́ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διενεργούνται από τριμελή επιτροπή (τον Διευθυντή του σχολειού και δύο καθηγητές της ιδίας ειδικότητας).

Οι μαθητές που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο., παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου,  για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος από 10, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης ούτε κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μπορούν είτε να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου, είτε να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα «Φυσική Αγωγή». Για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.

Εξεταζόμενα μαθήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο:

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες:

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λατινικά
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες:

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Χημεία
Μαθηματικά
Φυσική

3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής:

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Φυσική
Βιολογία
Χημεία

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής:

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Πληροφορική
Μαθηματικά
Οικονομία